Categorieën
Blog

Doorbreken van de cirkel en herstellen van seksverslaving, dat kan! (3 daags)

NIEUWS

Doorbreken van de cirkel en herstellen van seksverslaving, dat kan!

Logo Nova Vida Recovery. Een zon met gouden stralen, die hoop op nieuw leven uitdrukt met behulp van de verslavingszorg

Intensieve 3- daagse – Een krachtig begin

Uniek herstelmodel in België

Waarom herstellen in groep?

Verslaving is eenzaam maar herstel doen we samen.

We merken hoe langer hoe meer dat dit een problematiek is, waar velen mee te kampen hebben en getroffen worden door de effecten ervan. Je zit in een neerwaartse spiraal, gevangen in de cirkel van verslaving. We vinden het belangrijk om inzichten (herkennen, begrijpen) te bieden rond seks- en pornoverslaving en te behandelen vanuit een biologisch, psychologisch en sociaal perspectief. Dit doen we via een uniek model, dat reeds langer in Groot-Brittannië wordt toegepast en zijn effectiviteit ruim bewezen heeft. 

Een reden waarom wij geloven dat groepsbehandeling bij deze problematiek zo betekenisvol kan zijn, heeft te maken met het gegeven dat de groep het gevoel van schaamte en isolement reduceert en dat o.a. daardoor de cyclus van verslaving kan worden gestopt. We staan stil bij wat je drijft en bij doelen die je levenskwaliteit kunnen vergroten. Het doel van dit programma is om een waardevol leven te leiden en om vooral te doen wat werkt! 

Om de drempel te verlagen zullen er eveneens ervaringsdeskundigen participeren.

Voor wie?

Dit groepsprogramma richt zich op mensen met een porno/seksverslaving die de cirkel en de neerwaartse spiraal willen doorbreken. Het is een programma voor mensen die steun en kracht zullen vinden om hun eigenwaarde en zelfvertrouwen opnieuw op te bouwen.

Werkwijze?
Het programma is opgedeeld in verschillende modules:
1) Het herkennen en erkennen van het probleem
2) Het identificeren en doorbreken van in standhoudende patronen
3) Terugvalpreventie
4) Herstel van relaties en ontwikkelen van een andere, nieuwe levensstijl

Praktisch

Het programma gaat door in een groep van minimum 4 deelnemers en maximum 8 deelnemers. Naast dit groepsaanbod is er steeds de mogelijkheid tot individuele sessies.

Wanneer?

Nog nader te bepalen

Waar?

Nova Vida Recovery

Jan Van Rijswijcklaan 164

2020 Antwerpen

—————————————-

Wij kijken alvast uit naar uw komst.

Met vriendelijke groeten,

Het Nova Vida Recovery team

Annemie de Loose (Psychologe, Sekscounseling therapeute)

Mattias De Groe (Meditatief coach)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Heb jij een verslaving?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Categorieën
Blog

Seksverslaving vanuit het standpunt van de partner

NIEUWS

Seksverslaving vanuit het standpunt van de partner

Logo Nova Vida Recovery. Een zon met gouden stralen, die hoop op nieuw leven uitdrukt met behulp van de verslavingszorg

Herstelcursus 5 avonden – Een krachtig begin

Uniek herstelmodel in België

Waarom herstellen in groep?

Verslaving is eenzaam maar herstel doen we samen.

De ontdekking dat je partner verslaafd is aan sex of porno, is eerst en vooral traumatisch. Vrienden of vriendinnen willen ons graag bijstaan en troosten, maar het is vooral door te delen met andere partners dat een authentieke identificatie gevonden kan worden. Deze cursus wil hier een veilige omgeving voor bieden.

Aan de hand van vijf avonden nemen we u mee door het landschap van sex -en pornoverslaving en staan we vooral stil vanuit het standpunt van u als partner. Deel 1 gaat over de realiteit van seksverslaving. We overlopen de verschillende mythes, het ontstaan, de fases en de behandeling van seks -en pornoverslaving. Deel 2 gaat over de noden van u als partner. We gaan praktisch aan de slag en geven een antwoord op de vragen hoe je het trauma overleeft, hoe de cyclus van reacties verloopt, hoe de eigen identiteit en het zelfvertrouwen terug herstellen en hoe de toekomst het hoofd te bieden. In deel 3 gaan we in de diepte in op de relatie en of en hoe deze nog kan blijven doorbestaan en belangrijke aspecten in beschouwing te nemen alvorens een beslissing te nemen. Om het geheel te integreren zullen we ook regelmatig mindfulness en meditatie-oefeningen inbouwen

Voor wie?

Dit groepsprogramma richt zich op de partners van mensen met een porno/seksverslaving. Het is een programma voor partners die steun en kracht zullen vinden om hun eigenwaarde en zelfvertrouwen opnieuw op te bouwen.

Doelstellingen?

Veiligheid & stabiliteit, Controle, Eigen kracht, Inzicht, Communicatie, Grenzen stellen, Doorbreken communicatie

Praktisch

Het programma gaat door in een groep van minimum 3 deelnemers en maximum 7 deelnemers.
Naast dit groepsaanbod is er steeds de mogelijkheid tot individuele sessies.

Wanneer?

4 woensdagavonden, telkens van 19h30 tot 22h00. 25 mei, 8 juni, 22 juni en 29 juni 2022 en een nader te bepalen terugkom moment.

Waar?

Nova Vida

Jan Van Rijswijcklaan 164

2020 Antwerpen

—————————————-

Wij kijken alvast uit naar uw komst.

Met vriendelijke groeten,

Het Nova Vida Recovery team

Annemie de Loose (Psychologe, Sekscounseling therapeute)

Dennis Geelen (Traumatherapeut)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Heb jij een verslaving?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Categorieën
Blog

Schaamte & schuld

NIEUWS

Schaamte en schuld

De verschillen

Schuld en schaamte zijn gevoelens die vaak gelinkt worden aan verslaving, want als je een verslaving ontwikkelt, ga je dingen doen die anderen of jezelf schade berokkenen, waarvoor je jezelf schaamt en/of schuldig gaat voelen. Het is dus als het ware de motor die je verslaving draaiende houdt.

Schaamte wordt vaak verward met schuldgevoel. Hoewel ze verwant zijn, zijn er toch ook duidelijke verschillen. Schuld gaat over een specifiek gedrag dat als onaanvaardbaar of verkeerd wordt beschouwd. Schaamte is een emotie waarbij het “zelf” als gebrekkig, onaanvaardbaar of fundamenteel beschadigd wordt ervaren.

Schuld zegt: “je hebt foute dingen gedaan”

Schaamte zegt: “je bent een fout persoon”

Schaamte kan een bijzonder negatief effect hebben omdat het geassocieerd wordt met een verlangen om te verbergen, te verdwijnen of zelfs te sterven.

“Schaamte gedijt in geheimhouding”

Hand met losse handboeien als symbool voor bevrijding van schaamte en schuld.

Het doorbreken van de patronen

In een poging om onszelf te beschermen, hebben we de neiging om herinneringen, gedachten en gevoelens van schaamte weg te duwen. Je kunt een algeheel gevoel van waardeloosheid hebben, zonder een duidelijk inzicht te hebben door wie of wat deze gevoelens veroorzaakt worden. Wanneer je weet wat je schaamtegevoel veroorzaakt, kan het je echter helpen deze gevoelens of overtuigingen het hoofd te bieden.

De eerste stap in het doorbreken van deze patronen is de bewustwordingsfase. De tweede stap is dit te delen met anderen. Ook een methodiek zoals brainspotting is ideaal om deze gevoelens op een dieper niveau te gaan verwerken.

De oorsprong

Het is niet altijd mogelijk te ontdekken van waaruit schaamtegevoelens zich ontwikkelen. Genetische en biochemische factoren, cultuur of religie (schaamte gebruiken als straf of controle, tegenstrijdige persoonlijke waarden), familie (geheimen), beschamende relaties en zelf-beschamende gedachten en gedrag kunnen aan de grondslag liggen.

Ook een andere belangrijke factor is de manier waarop mensen ter wereld komen; mensen zijn hulpeloos en blijven lang afhankelijk. Afhankelijkheid van anderen bevordert het zelfwaardegevoel niet. Hulpeloosheid en afhankelijkheid kunnen gevoelens van minderwaardigheid versterken. Ouders die overbeschermend zijn dragen niet bij tot een gezonde ontwikkeling. Ook bij kinderen waar ouders zaken verlangen die je als kind niet kan waarmaken kan een gevoel van “niet-adequaat zijn” aanwakkeren. De ideale opvoeding en ideale omgevingsfactoren zijn zeldzaam. Daarom groeien veel mensen op met een wankel zelfbeeld.

De gevolgen

Schaamte kan leiden tot isolement, probleemontkenning, personen en gebeurtenissen verantwoordelijk stellen voor je eigen problemen/gedrag, de overtuiging vasthouden dat je recht hebt op “je eigen gedrag”, symptomen overschatten als abnormaal, raar of onacceptabel, overschatting van hoe anderen je beoordelen en je overgevoelig wordt voor kritiek, voorkomen dat je gepaste hulp krijgt en de overtuiging vasthouden dat je geen hulp verdient.

Meisje met handen in het gezicht als gevolg van schaamte en schuld door verslaving.

De cirkel van verslaving

Illustratie van de cirkel van verslaving met trigger, craving of drang, ritueel, gebruik of gedrag en schuld en schaamte.
Man heeft bord met het woord 'failure' om zijn nek als symbool voor het negatieve zelfbeeld bij verslaving.

Het negatieve zelfbeeld

De verslavingscirkel begint met het negatieve zelfbeeld. Mensen met een verslavingsprobleem hebben bijna altijd te maken met een negatief zelfbeeld, hetzij door negatieve vroegere ervaringen, hetzij door de schade die hun verslaving met zich meebrengt. Dat laatste zorgt ervoor dat het negatieve zelfbeeld steeds weer wordt bevestigd of  zelfs versterkt kan worden.

Vluchtgedrag

Personen met een afhankelijkheidsproblematiek hebben over het algemeen te weinig coping-mechanismen om met tegenslagen om te gaan en om deze negatieve gedachten te counteren. 

De verslavingscirkel bestaat uit 4 elementen: negatief zelfbeeld, vluchten, verslaving, schuld & schaamte.

Vaak heeft dat te maken met bepaalde ervaringen, die ze als kind hebben opgedaan. Men heeft vaak te weinig geleerd om voldoening te halen uit de normale dingen van het leven. En hierdoor kijkt men door een bepaalde bril naar de wereld en naar zichzelf. Iemand kan bv. 10 positieve dingen zeggen en 1 negatieve, en toch wordt dat ene negatieve puntje onthouden, terwijl men de rest ‘niet gehoord’ heeft of niet gelooft. 

Als je constant onbewust tegen jezelf zegt dat je slecht bent, of niks goed kan doen, dan ga je je hier depressief door voelen. Op dat moment gaat de persoon met een verslaving hiervan proberen vluchten, door een bepaald middel te gebruiken of gedrag in te zetten, waardoor je even niet aan dit negatieve gevoel hoeft te denken.

Verslaving is dus weinig meer dan vluchtgedrag voor een emotionele realiteit die als onaanvaardbaar wordt ervaren. Doordat dezelfde soort gedachten elkaar telkens versterken, beland je in een vicieuze cirkel. Het lijkt onmogelijk om te ontsnappen aan het negatieve zelfbeeld.

Hoe verder?

Ervaar je soms schuld of schaamte en wil je hiermee aan de slag? Wil je graag een individuele sessie of deelnemen aan onze groepssessies om deze patronen te doorbreken? Neem dan contact met ons via info@novavidarecovery.be of 03/298 45 61

Meisje is bevrijd van schaamte en schuld en danst uitgelaten in open lucht.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Heb jij een verslaving?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Categorieën
Blog

Doorbreken van de cirkel en herstellen van seksverslaving, dat kan! (4 daags)

NIEUWS

Doorbreken van de cirkel en herstellen van seksverslaving, dat kan! (4 daags)

Logo Nova Vida Recovery. Een zon met gouden stralen, die hoop op nieuw leven uitdrukt met behulp van de verslavingszorg

Intensieve 4-daagse – Een krachtig begin

Uniek herstelmodel in België

Waarom herstellen in groep?

Verslaving is eenzaam maar herstel doen we samen.

We merken hoe langer hoe meer dat dit een problematiek is, waar velen mee te kampen hebben en getroffen worden door de effecten ervan. Je zit in een neerwaartse spiraal, gevangen in de cirkel van verslaving. We vinden het belangrijk om inzichten (herkennen, begrijpen) te bieden rond seks- en pornoverslaving en te behandelen vanuit een biologisch, psychologisch en sociaal perspectief. Dit doen we via een uniek model, dat reeds langer in Groot-Brittannië wordt toegepast en zijn effectiviteit ruim bewezen heeft.

Een reden waarom wij geloven dat groepsbehandeling bij deze problematiek zo betekenisvol kan zijn, heeft te maken met het gegeven dat de groep het gevoel van schaamte en isolement reduceert en dat o.a. daardoor de cyclus van verslaving kan worden gestopt.

We staan stil bij wat je drijft en bij doelen die je levenskwaliteit kunnen vergroten. Het doel van dit programma is om een waardevol leven te leiden en om vooral te doen wat werkt!

Om de drempel te verlagen zullen er eveneens ervaringsdeskundigen participeren.

Voor wie?

Dit groepsprogramma richt zich op mensen met een porno/seksverslaving die  de cirkel en de neerwaartse spiraal willen doorbreken. Het is een programma voor mensen die steun en kracht zullen vinden om hun eigenwaarde en zelfvertrouwen opnieuw op te bouwen.

Werkwijze?

Het programma is opgedeeld in verschillende modules:

1) Het herkennen en erkennen van het probleem

2) Het identificeren en doorbreken van in standhoudende patronen

3) Terugvalpreventie

4) Herstel van relaties en ontwikkelen van een andere, nieuwe levensstijl

Praktisch

Het programma gaat  door in een groep van minimum 4 deelnemers en maximum 8 deelnemers.

Naast dit groepsaanbod is er steeds de mogelijkheid tot individuele sessies.

Wanneer?

Van donderdag 25 november tot zondag 28 november 2021

Kostprijs?

2000 euro (inclusief lunch, versnaperingen, drinken en cursus)

Waar?

Nova Vida

Jan Van Rijswijcklaan 164

2020 Antwerpen

Hoe inschrijven?

Indien dit programma jou wel iets lijkt, neem dan snel contact met ons op!

We verwachten een grote interesse, dus niet te lang wachten is de boodschap!

Bel 0494 05 45 53 of email info@novavidarecovery.be

Wanneer u op de hoogte wil blijven van dit initiatief en de verdere ontwikkelingen van ons centrum kan u onze website raadplegen www.novavidarecovery.be of u aanmelden voor onze nieuwsbrief door een email te sturen naar info@novavidarecovery.be.

Wij kijken alvast uit naar uw komst.

Met vriendelijke groeten,

Het Nova Vida Recovery team

Annemie de Loose (Psychologe, Sekscounseling therapeut)

Dennis Geelen (Ervaringsdeskundige, Certified Brainspotting Therapist)

Dr Axel Weber (Psychiater)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Heb jij een verslaving?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Categorieën
Blog

Nieuw: Groepssessies Codependency

NIEUWS

Nieuw: Groepssessies Codependency

Vrouwen luisteren naar therapeute tijdens sessie voor codependency.

De term codependency vindt steeds meer ingang. Dagelijks wordt op onze website tientallen keren de vragenlijst over codependency ingevuld. Daarom vonden we bij Nova Vida Recovery dat het tijd werd om een nieuwe groep te starten speciaal rond dit thema.

Heb je zin om deel te nemen aan deze groep? Dan kan je terecht bij Nova Vida Recovery twee-wekelijks op dinsdagavond van 18h30 tot 20h00.

Neem contact met ons op 03/298 45 61 of info@novavidarecovery.be

Facebook
Twitter
LinkedIn

Heb jij een verslaving?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Categorieën
Blog

Seks- en pornoverslaving: spreken we over een mythe, een slapende reus of een onzichtbare, pijnlijke realiteit?

NIEUWS

Seks- en pornoverslaving: spreken we over een mythe, een slapende reus of een onzichtbare, pijnlijke realiteit?

We nemen je graag even mee in de leefwereld van iemand met onbegrepen psychisch lijden:

“Ik verlies de controle over mijn gedachten, ik stel keer op keer gedrag dat mijn eigenwaarde keldert, maar tevens, mijn relaties en mijn volledig leven zou kunnen destabiliseren als het uit zou komen. Ik ervaar een zwaar en diep psychisch lijden maar slaag er niet in uit de vicieuze cirkel te ontsnappen. Ik leef geforceerd en in dualiteit, in een krampachtig gevecht tegen ongewenst maar onstopbaar gedrag, terwijl ik mezelf staande en gaande hou naar de buitenwereld toe.

Ik weet dat bijna net evenveel mensen (tussen de 3% en 17% van de bevolking)  lijden onder deze problematiek als aan depressiviteit (5%) maar in tegenstelling tot mensen die lijden aan een depressie, kan ik zo goed als nergens terecht voor hulp en sta ik er alleen voor, gehuld in taboe en isolement.

Door de geladenheid van, en het taboe rond mijn problematiek riskeer ik verregaande gevolgen op vlak van mijn eigen psychische gezondheid en zelfbehoud, maar ook voor mijn relatie, gezin, kinderen en omgeving. Ik riskeer mijn werk te verliezen en in de marge van de maatschappij te belanden.

Ik heb sterk de indruk dat ik niet begrepen word en zelfs afgewimpeld. binnen de huidige hulpverlening: ‘het spijt ons meneer, wij doen dit niet’ was het antwoord van één van Belgiës grootste psychiatrische klinieken op mijn hulpvraag.”

Meisje met smiley pil symboliseert het gevaar van verslaving door gelukzaligheid op korte termijn.

Bovenstaande paragraaf illustreert een onbesproken, maar zeer prevalente problematiek in onze maatschappij, waarvan het dringend tijd wordt dat deze op een professionele en constructieve wijze aan het licht gebracht wordt.

Hoewel we het vandaag niet altijd ten volle beseffen vindt er binnen het verslavingslandschap een verschuiving plaats. Terwijl “verslaving” van oudsher geassocieerd wordt met problematische overconsumptie van drugs en/of alcohol, heeft het ontluikende neurowetenschappelijk onderzoek op dit gebied ons begrip over de laatste decennia veranderd. Het is nu duidelijk dat verschillende gedragingen, die herhaaldelijk de belonings-, motivatie- en geheugencircuits versterken, allemaal kunnen leiden tot verslaving .

Als gevolg van het groeiende neurowetenschappelijke bewijs heeft de American Society of Addiction Medicine (ASAM)  reeds in 2011 haar definitie van verslaving formeel uitgebreid tot zowel gedragingen als stoffen.

De voorbije jaren hebben we een specialisatie opgebouwd in het behandelen van seksverslaving en pornoverslaving. Vanuit onze praktijkervaring kunnen we stellen dat we enkel nog maar het topje van de ijsberg hebben gezien en dat er een slapende reus onder onze samenleving ligt.

De gekende substantieverslavingen zijn in de meeste gevallen innefficiënte coping mechanismes om te ontsnappen aan een depressieve toestand, psychisch lijden en/of om te compenseren voor het onvermogen om zijn of haar eigen emoties autonoom te reguleren. Op dezelfde manier is compulsieve omgang met seksuele gedachten, acties en pornogebruik vaak een destructief coping mechanisme met desastreuze gevolgen voor zichzelf en de omgeving. Door de technologie-boom die sinds de jaren ’90 opmars maakt, hebben mensen instant access tot dating & sex apps, online prostitutie, chat-en cam websites en pornografie, waardoor deze vorm van gedragsverslaving zich aan het transformeren is van een sneeuwbal naar een heuse lawine.

Het laatste wat we willen is de rol van moraalridder op ons nemen.  De drijfveer is eerder dit probleem uit de schaduw te zetten zodanig dat mensen die het dagdagelijks gevecht aan het leveren zijn, een kans krijgen op herstel.

Verder vinden we in het algemeen belang om heel specifiek pornoverslaving bij jongeren in de kijker te zetten . We stellen vast dat jongeren (12-13 jarigen) zeer gemakkelijk toegang hebben tot pornosites. Mede door de bevindingen van de neurowetenschap mogen we aan de alarmbel trekken. 

Tienermeisje is onder de indruk van aanstootgevende porno op haar mobiele telefoon.

Zij hebben kunnen constateren dat in het brein van jongeren die veelvuldig porno bekijken, veranderingen plaatsvinden. Dit is vaak het startsein voor de weg naar verslaving, maw de onverzadigbare dopaminejacht naar endorfine.

Indien er vandaag geen doeltreffende actie wordt genomen, voorspellen we dat binnen een kleine 10 jaar een aanzienlijke groep jongeren de hulpverlening zal overspoelen.

Seksverslaving is in België niet alleen een taboe, het lijkt zelfs niet te bestaan en wordt doodgezwegen.  Als het woord seksverslaafde of seksverslaving al ter sprake komt, wordt er in vele gevallen lacherig over gedaan, insinueert men dat het te maken heeft met een extreem libido of wordt het afgeschilderd als pervers. Het probleem van herkenning en erkenning van dit soort verslaving komt ook tot uiting binnen de hulpverlening.

Psycho-educatie en bewustwording is een braakliggend terrein. Vanwege de clichés en de stigmatisering blijven velen gevangen in de cirkel van verslaving. Terwijl alle verslavingen nog steeds worstelen met een zeker stigma is seksverslaving de kampioen. Seks- en pornoverslaving worden nog steeds op grote schaal verkeerd begrepen en zijn gehuld in geheimhouding en schaamte. Het vergt dus veel moed en doorzettingsvermogen om hierbij naar hulp op zoek te gaan.

Sexverslaving en pornoverslaving hebben vaak te maken met een bindingsproblematiek of onderliggende trauma's. Twee handen houden elkaar vast als symbool voor verbinding.

Het besef dat er binnen de pornoindustrie biljoenen dollars rondgaan en er dagelijks 68 miljoen keer gebruik gemaakt wordt van de zoekmachine voor pornografisch material, mogen we concluderen dat dit voor velen in  een vluchtweg kan uitmonden.

Wat is het zeker niet maar wat is het dan wel?

Waar het niet over gaat is de activiteit  zelf, (pornokijken, prostitutiebezoek, vreemdgaan, chatsessie, scannen, flirten…) maar de relatie tot de activiteit. We spreken van een seksverslaving indien het de persoon tijdelijk verlossing geeft van een vorm van lijden, leegte of drang, er een sterke vorm van dwangmatigheid in het gedrag zit, het gedrag negatieve gevolgen met zich meebrengt maar niet gestopt kan worden.

De grootste misvatting is dat men denkt dat het enkel om een seksuele drang gaat of een extreem hoog libido. Het gaat niet over een hoge sexuele drive maar over het voeden van een diepere emotionele nood. Vaak zien we dat bindingsproblematiek en trauma onderliggende factoren zijn.

Velen vinden het een slechte zaak om seksverslaving te labelen of om een diagnose “te forceren” omdat dit de schaamte en de ontkenning nog zou kunnen vergroten. 

Los van deze discussie en  het morele debat, blijven velen worstelen met een copingstrategie die hen en hun omgeving erg veel schade toebrengt.

Een van de meest voorkomende misvattingen over seks- en pornoverslaving is dat het gekoppeld is aan een seksueel verlangen. In onze klinische ervaring, ondersteund door een groeiend onderzoek, is seks- noch pornoverslaving hetzelfde als een hoge seksuele drang. In feite zouden velen zelfs zo ver gaan om te zeggen dat ze eerder een lage seksuele drang hebben en/of dat hun verslaving hen heeft beroofd van hun libido.

Hoewel hun dwangmatig gedrag in sommige opzichten seksueel is (obesessief compulsief disorder), is de primaire motivatie geen verzadiging van seksuele drang of een kwestie van libido maar een psychologische behoefte om te voldoen aan een diepere emotionele nood en om te voldoen aan een biologische verlangen in de hersenen.

Als we bijvoorbeeld een situatie bekijken waarbij een persoon tot acht uur online is om porno te bekijken kunnen we bezwaardelijk concluderen dat het hier gaat om de sexuele drift te verzadigen. 

Gebroken hart symboliseert verbindingsproblematiek bij seks-en pornoverslaving.

Het motief voor dergelijk gedrag is ontsnappen aan de werkelijkheid en trachten te genieten van de opgewonden hersentoestand.

Hulpverlening?

Voor mensen die op zoek gaan naar de gepaste hulp is het vaak een lange zoektocht en worden vaak de bomen door het bos niet meer gezien. Vaak hebben mensen al eeen lange weg afgelegd (sexuologen, relatietherapeuten…) voor ze bij ons aankloppen.

Het zijn vaak de partners die de eerste stap zetten om de vraag naar hulp. De wijze waarop zij worden opgevangen is cruciaal. De ontdekking slaagt voor velen in als een bom en wordt als traumatisch ervaren (schock, ongeloof, woede, verdriet…). Een vraag die dikwijls wordt gesteld is of de relatie nog levensvatbaar kan zijn. Een cruciale factor hierbij is of de partner de morele kaart trekt of de onderliggende oorzaken kan erkennen. Voor de cliënt, hoe gek het ook mag klinken, voelt het als een bevrijding, een eerste stap naar herstel.

Inmiddels hebben we onze innovatieve aanpak op de kaart gezet en worden we gevonden. Getuigen geven aan dat ze binnen het hersteltraject eindelijk het gevecht hebben kunnen opgeven, zichzelf hebben leren kennen en zien opnieuw perspectief.

Groepsbehandeling voor zowel de cliënt als de partner zien we als een noodzakelijk gegeven om zich te kunnen ontdoen van het destructief gevoel van schaamte en schuld en instandhoudende patronen. We mogen zeggen dat we op dit vlak dan ook uniek  zijn in België.

Een andere reden waarom wij geloven dat groepsbehandeling bij deze problematiek zo betekenisvol kan zijn, heeft te maken met het gegeven dat de groep het gevoel van isolement reduceert en dat o.a. daardoor de cyclus van verslaving kan worden gestopt.

Conclusie:

Het is hoognodig om de grote groep van mensen die dagelijks in gevecht leven met dit onderkend en gestigmatiseerd probleem de kans te geven om te stoppen met vechten en op herstel naar een leven in vrijheid, innerlijke rust en een nieuwe verbondenheid met zichzelf en anderen. Het is essentieel om het taboe te doorbreken en aan sensbilisering te doen, net zoals de hulpverlening dringend moet bijbenen wat betreft kennis, begrip en behandelingsstrategieën.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Heb jij een verslaving?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Categorieën
Blog

Ontmoeting met The Iceman

NIEUWS

Ontmoeting met The Iceman

In december 2020 kwam ik via een podcast  van Jordan Peterson en zijn dochter Mikhaila in aanraking met Wim Hof.

Tegen het einde van de podcast was er een ademhalingsoefening en enthousiast deed ik dan ook mee. Ik was als het ware omver geblazen door de effecten ervan en nam het besluit om me te verdiepen in dit fenomeen.

Wim Hof beter bekend onder de alias “The Ice Man” is een Nederlander uit Stroe die wereldwijd miljoenen mensen begeesterd om koude douches te nemen en om écht te ademen. Hij heeft zijn bekendheid mede te danken aan het breken van meerdere wereldrecords zoals 50 meter zwemmen onder poolijs, de Mount Everest beklimmen in zijn short en bijna 2 uur in een ijsbad zitten.

In een ver verleden werd de mens nog bloodgesteld aan koude, aan extreme weersomstandigheden, maar gaandeweg zijn we gewend geraakt aan kleren, aan comfort,… . Door bijvoorbeeld regelmatig een koude douche of een ijsbad te nemen, gaan we ons lichaam bloodstellen aan koude. Hierdoor schudden we onze cellen als het ware wakker en komen ze in een wakkere toestand terecht en komen ze meer tot leven. Hierdoor kom je in een meer vredige toestand na het nemen van de douche.

Ook de ademhalingsoefeningen waarbij je tot 30 a 40 keer moet inademen en daarna je adem zo lang mogelijk moet inhouden heeft hezelfde effect.

Dennis en wim poseren voor foto in tuin na een ijsbad.

Hocus pocus?

Je zou het denken, maar de wetenschap is zich gaandeweg gaan interesseren in de methodes van Wim en zo is het gezonde effect van de oefeningen wetenschappelijk aangetoond!

Het meer van Rotselaar

Via via kwam ik uiteindelijk nog gelijkgezinden tegen. En ging ik vanaf maart regelmatig ijsberen in het meer van Rotselaar. Een prachtige locatie midden in de natuur en heerlijk in de koude!

En in juli was het dan zover. Ik ging the Iceman ontmoeten tijdens een weekend in het Wim Hof Experience Center in Stroe. Een ongelofelijke ervaring en op dag 2 samen met Wim Hof 10 minuten in een ijsbad!!!

Wil je meer weten over deze methode?

Neem dan zeker contact op 03/ 298 45 61 en dan plannen we samen eens een ademsessie in!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Heb jij een verslaving?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!