Categorieën
Blog

Psychoanalytische therapie en verslaving – deel 2

NIEUWS

Psychoanalytische therapie en verslaving

Psychoanalytische therapie en verslaving - deel 2

Verslaving wordt de ziekte van de ontkenning genoemd. Hoezo, ontkenning ? Volgende uitspraken komen uit de praktijk: “ik drink nooit alcohol in de voormiddag”, “ik ben een sociaal drinker, ik drink nooit alleen”, “ik drink nooit sterke drank”, “ik mag toch wel iets van genot hebben.” Deze uitspraken lijken erop te wijzen dat de betrokkene eerder iets bevestigt dan ontkent. Hoezo dan, ontkenning ?

Met “ontkenning” verwijzen we in de psychoanalytische behandeling naar een symptoom waar het subject geen toegang toe heeft via de wil. Denk maar aan “craving”, na één glas komt een tweede (“op één ben kan je toch ook niet staan), en na het tweede komt de drang op naar meer. “Eigenlijk wil ik dat niet, iets neemt het van mij over, dat ben ik niet.” Er lijkt dus wel een element te zijn dat aan de wil ontsnapt, maar het is allerminst duidelijk hoe dat concreet in mekaar zit. Vroeger werd verslaving benoemd als een zwakte van de wil. Als je voldoende wilskracht zou hebben, zou je dat kunnen stoppen. Was het maar zo eenvoudig. Naast de fysieke component (het lichaam vraagt naar de chemische substantie alcohol bv.) is er ook de mentale afhankelijkheid waar de wil eigenlijk niet zoveel over te zeggen heeft, laat staan op eigen kracht kan veranderen.

Een symptoom als “craving” confronteert ons met het andere in onszelf. Zoals een arts het ooit uitdrukte: “die andere (in mij) drinkt mee.” En eigenlijk vindt de betrokkene het op de duur ook niet meer prettig. Het symptoom wordt een ongemak, het ongemak leidt tot schaamte, en toch, toch willen we het eigenlijk niet weten. Een psychoanalyticus noemde verslaving ooit “de passie voor het niet weten.”

Iets van het symptoom kunnen we zelf vaststellen (als de anderen het al niet doen): zoveel consumpties per dag, niet kunnen stoppen, wel willen maar niet kunnen. Om een beter zich te krijgen op de ontkenning waar het hier over gaat, is het niet voldoende om het symptoom te beschrijven. Er zijn lichamelijke, beschrijfbare elementen in het gedrag, maar die verhullen tegelijk een onbewuste inhoud. Vragen we naar de voedingsbodem van het symptoom, dan lijkt dat iets te zijn dat geen zin heeft, zinloos is. Maar eens de exploratie van het onbewuste, de voedingsbodem van het symptoom, wordt aangevat, kan langzamerhand toegang verkregen worden tot een “onbewust weten”. Dat klinkt paradoxaal: hoe ik nu iets weten zonder mij daar bewust van te zijn ?

Hier is de verdringing aan het werk. Verdringing is psychische mechanisme dat lastige, verboden of anderszins problematische ervaring uit het bewustzijn wist. Dat wissen zelf kan worden vergeleken met het wegschrijven van een document op de harde schijf. Dat kan “bewust” gebeuren, het document krijgt een naam en kan later opnieuw opgeroepen worden. Wanneer je het document opzettelijk wist, lijkt het verdwenen te zijn van de harde schijf. Er blijven echter sporen van hangen, maar die zijn als het ware onleesbaar geworden. Met specifieke software kan soms een (deel van) een document opnieuw opgevist worden, maar dat is lang niet altijd een (volledig) succes.

Zoals gewiste documenten kunnen verdrongen inhouden problemen blijven veroorzaken. Conflicten op de harde schijf kunnen een computercrash uitlokken, wat naar het onbewuste is weggeschreven, is zg. “vergeten”, maar blijft smeulen in het onbewuste. Het roept onbehaaglijke gevoelens op, er zijn geen woorden voor. Verdoving van dat onbehagen door bv. alcohol leidt tot een tijdelijke beheersing, maar zowel lichamelijk als geestelijk moet er na verloop van tijd (en steeds meer) “bijgetankt” worden. De verdoving geraakt uitgewerkt, de spanning duikt weer op, de cirkel draait voort. Er is “iets” dat als storend wordt ervaren, en zolang dat in het onbewuste blijft hangen, wordt het “ont-kend”, het is “niet-gekend”.

Psychoanalytische therapie is een methode om die onbewuste, verdrongen inhouden toegankelijk te maken voor het bewustzijn. Door het spreken, en als het ware “tussen de woorden door” slipt het onbewuste door naar het bewustzijn, niet met rasse schreden, maar met kleine en niet altijd meteen zichtbare stappen, sijpelt het naar het bewustzijn. Op die manier worden onbewuste inhouden in taal omgezet, en kan het bewerken ervan via alcohol of andere producten achterwege blijven.

Prof dr L Wintgens

Facebook
Twitter
LinkedIn

Heb jij een verslaving?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Categorieën
Blog

Het Nova Vida team breidt uit!

NIEUWS

Het Nova Vida team breidt uit!

Om de cliënten nog beter te kunnen bedienen en nog meer in te zetten op een multidisciplinaire benadering kondigen we met veel enthousiasme de uitbreiding van ons team aan.

Koen Baeten, klinisch-seksuoloog en Prof dr. Luc Wintgens, psychoanalytische gesprekstherapeut zetten hun schouders onder Nova Vida.

Koen Baeten

Als klinisch-seksuoloog specialiseerde ik mij in de behandeling van individuele en relationele seksuele problemen bij volwassen mannen, vrouwen en LGBTQ+IAP. In de voorbije jaren legde ik mij meer en meer toe op de behandeling van seks-, porno en liefdesverslaving waarbij er steeds gewerkt wordt vanuit het psychoanalytisch en/of contextueel-systemisch model. Deze behandelmodellen bieden de mogelijkheid om seksuele (verslavings)problemen kwalitatief aan te pakken.

Velen hebben vaak reeds lange tijd op verschillende manieren geprobeerd om hier een uitweg uit te vinden doch stelden vast dat dit nauwelijks of niet (duurzaam) lukte. Dit komt omdat seksuele problemen, waaronder verslaving, vaak een andere aanpak vergen dan louter en alleen tips & tricks of het spreekwoordelijke “karakter hebben”. De psychoanalytische en contextueel-systemische methodes kunnen je helpen om een duurzame oplossing te vinden voor je seksuele problemen, die meestal ook de partner- en gezinsrelaties intoxiceren.

In de behandeling gaan we op zoek naar hoe je oude patronen kan doorbreken en duurzame seksuele en relationele verandering kan bereiken. Veel onderzoeken tonen aan dat je deze best van al multidisciplinair behandelt. Ik vind het dan ook een absolute meerwaarde dat wij in het team van Nova Vida recovery op dergelijke manier elkaars expertises aan kunnen vullen zodat de cliënt hier op een snelle en kwalitatieve manier mee geholpen kan worden. Tevens is het een meerwaarde dat er diverse methodes aangereikt worden die telkens wetenschappelijk onderbouwd zijn.

Prof Dr Luc Wintgens

Vaak verbergen verslavingen mechanismen die voor het bewustzijn niet toegankelijk zijn. Vandaar dat naast de gedragstherapeutische benadering het aangewezen kan zijn om daarop in te gaan via een ondersteunende psychoanalytische georiënteerde individuele gesprekstherapie. Deze onbewuste mechanismen die mogelijk met een verslaving samenhangen zijn velerlei en kunnen teruggaan tot de vroegste kinderjaren. Zo verschijnt verslaving als een uiting van dieperliggende problematische ervaringen, wat zich manifesteert in een “overmaat” aan genot (alcohol, drugs, eten, seks, etc.) die uiteindelijk destructief gaat werken.

Maar ook een moeilijke familiale situatie, trauma’s of een aaneenschakeling van traumatische situaties, met onder meer omstandigheden als rouw, scheiding, ontslag, burn out, faillissement, een gevoel voortdurend te falen of “niet goed genoeg te zijn”, … kunnen via psychoanalytische therapie aangepakt worden.

Op die manier krijg je vanuit je persoonlijke geschiedenis een beter inzicht in je functioneren, aangezien er dieper wordt ingegaan op hoe je door je eigen geschiedenis gevormd bent. Mijn ruim twintig jaar ervaring met psychoanalytische therapie heeft mij in de overtuiging gesterkt dat het kunnen spreken en gehoord worden een helende werking heeft op het hele individu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Heb jij een verslaving?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Categorieën
Blog

Nova Vida lanceert nieuwe website

NIEUWS

Nova Vida lanceert nieuwe website

Met de komst van de lente lanceert Nova Vida het Vlaams Centrum voor Seksverslaving (VCSV) met bijhorende website. Oprichtster Annemie de Loose licht toe.

We hebben ervaren dat er binnen het verslavingslandschap een verschuiving plaats vond. Terwijl “verslaving” van oudsher geassocieerd werd met problematische overconsumptie van drugs en/of alcohol, heeft het ontluikende neurowetenschappelijk onderzoek op dit gebied ons begrip over de laatste decennia veranderd. Het is nu duidelijk dat verschillende gedragingen, die herhaaldelijk de belonings-, motivatie- en geheugencircuits versterken, allemaal kunnen leiden tot verslaving.

De grootste drijfveer voor het oprichten van ons centrum is het feit dat seksverslaving en pornoverslaving in België een taboe blijven en er veel misverstanden bestaan omtrent deze problematiek.

Vanwege de clichés en de stigmatisering blijven velen gevangen in de cirkel van verslaving. Terwijl alle verslavingen nog steeds worstelen met een zeker stigma is seksverslaving de kampioen. Seks- en pornoverslaving worden nog steeds op grote schaal verkeerd begrepen en zijn gehuld in geheimhouding en schaamte. Het vergt dus veel moed en doorzettingsvermogen om hierbij naar hulp op zoek te gaan.

Het laatste wat we willen is de rol van moraalridder op ons nemen. De drijfveer is eerder dit probleem uit de schaduw te zetten zodanig dat mensen die het dagdagelijks gevecht aan het leveren zijn, een kans krijgen op herstel.

www.vcsv.be

Facebook
Twitter
LinkedIn

Heb jij een verslaving?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Categorieën
Blog

Sexting – Sextortion Sextorcion – Scam – Grooming

NIEUWS

Sexting & Sextortion & Sextorcion Scam & Grooming

Ondanks het feit dat thema’s als sexting en sextortion regelmatig in de actualiteit komen, valt het op hoe weinig kennis, inzicht en bewustwording er binnen de maatschappij bestaat rond de risico’s die deze fenomenen met zich meebrengen.  Vooral het feit dat het minderjarigen en jonge mensen treft, vraagt om meer aandacht.

Recente cijfers van Child Focus inzake seksuele uitbuiting van minderjarigen zijn duidelijk: 24% verstuurde reeds een sextingbericht via snapchat. 15% vroeg reeds meermaals een seksueel getinte foto aan iemand. 13% heeft reeds een ontvangen (seksueel getinte) foto getoond of verspreid zonder toestemming van de persoon op de foto.

Sexting

Wat is sexting?

Seksueel getinte berichten of beelden maken, doorsturen of delen, valt onder de noemer van sexting. Dat verloopt via smartphone, tablet of andere online media. Het kan gaan om erotische tekstjes, (bijna) naaktfoto’s of foto’s van seksuele handelingen. Niet alleen jongeren doen dit, maar ook volwassenen.

Probleem?

Men ziet niet dadelijk een probleem wanneer dit met toestemming gebeurt en het niet verder wordt verspreid. Over de verspreiding bestaat er echter geen garantie en al zeker niet doorheen de tijd. Hier heeft men geen controle over. Eenmaal gepost kan het alle kanten uit. Jammerlijk genoeg worden de beelden soms als pestmiddel gebruikt. De term cyberpesten betekent dat de beelden worden aangewend om iemand te vernederen en te kwetsen. Voor jongeren die al worstelen met een laag zelfbeeld ervaren dit soort pesten als een absoluut dieptepunt.  Vaak zullen deze jongeren omwille van  het schaamtegevoel dit probleem niet onmiddellijk delen.

Wanneer is sexting strafbaar?

Seksueel getinte foto’s van minderjarigen op het web plaatsen is verboden, ook als jongeren dat zelf doen. Ook wie deze foto downloadt, is strafbaar. De wet maakt geen onderscheid tussen bewust strafbare feiten en jongeren die met toestemming beelden maken. De wetgeving is bedoeld om kinderen en jongeren te beschermen tegen seksueel misbruik, maar kan hen dus zelf ook in de problemen brengen.

Sextortion

Sextortion is een ander woord voor seksuele afpersing.  Slachtoffers worden verleid, uitgedaagd om intieme beelden van zichzelf uit te wisselen waarna deze als pasmunt worden gebruikt. Er moet betaald worden, zo niet worden  volgens de afpersers de beelden verspreid.

Cybercriminelen trachten via nepprofielen “vriendschappen” aan te gaan met vaak jonge mensen via Facebook, Instagram, Snapchat etc. Na enige tijd krijgt de vriendschap een seksuele tint en worden de slachtoffers gemanipuleerd om meer intieme beelden uit te wisselen. Een andere manier is om slachtoffers te verleiden om via de webcam een seksuele relatie aan te gaan. Dit fenomeen treft zowel tieners als volwassenen.

Het gaat dus over misleiding en afpersing, wat strafbare feiten zijn.

Sextortion Scam

Sextortion scam gebeurt via mail. De afpersers doen je geloven dat ze je computer hebben gehackt en indien je niet met geld over de brug komt, er  intieme beelden van jou worden verspreid. Ze bluffen over het feit dat ze van jou beelden hebben opgenomen op het moment dat je o.a. naar porno keek.

Dataprotectie is niet waterdicht en daar wordt misbruik van gemaakt. Er circuleren inderdaad mailadressen met wachtwoorden. Daarom is het o.a. verstandig om regelmatig je wachtwoord te wijzigen. Een andere methode is het spoofen van je mailadres. Hierdoor lijkt het dat je een mail van je eigen mailadres ontvangt, waardoor je zou kunnen denken dat de afpersers toegang hebben tot je mailbox. Dat is niet zo.

Grooming

Met grooming wordt bedoeld dat een meerderjarige een minderjarige beneden de leeftijd van 16j aanzet om seksueel contact uit te lokken (dit gaat van beelden, gesprekken en eventueel persoonlijke ontmoetingen). Het benaderen vanuit dit motief is strafbaar.

Preventie en slachtofferhulp

Meer informatie en tips over sextortion en sexting vind je op de website van Child Focus en MediaNest.

Je kan ook steeds terecht bij de hulplijn voor veilig internet van Child Focus via het nummer 116 000.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Heb jij een verslaving?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Categorieën
Blog

Psychoanalytische therapie en verslaving

NIEUWS

Psychoanalytische therapie en verslaving

Psychoanalytische therapie en verslaving

Verslavingen hebben vaak een diepere wortel dan het gedrag zelf laat vermoeden. Ze bepalen een verhouding tot ons lichaam, in die zin dat ze een bepaalde “onrust” willen aanpakken. Het gebeurt gewoon, “iets in mij neemt het over” zegt een patiënt. Het gebeurt onbewust.

Het onbewuste kan je begrijpen als “harde schijf” in ons psychisch systeem, dat alles wat ooit in het bewustzijn is opgedoken, opslaat op een dergelijke wijze dat we er niet meer aankunnen. Deze verdringing is een beschermingsmechanisme van ons ik. Het gaat om onprettige (kinder)herinneringen, conflicten, e.d. die niet aanvaardbaar zijn voor het bewustzijn. Maar ze blijven wel doorwerken in het dagelijkse leven, vanuit een “dode hoek” als het ware: het is er wel, maar je ziet het niet.

“Niet voor het bewustzijn toegankelijk” betekent meer specifiek dat deze inhouden niet (meer) in taal omgezet kunnen worden. Onze manier van ermee om te gaan is dan direct op het lichaam gericht, zonder omweg langs het talige bewustzijn. Alcohol, seks, drugs, e.d. zijn een reactie op wat zich “van binnenin” laat voelen, maar niet in woorden kan omgezet worden. Het worden automatismen die maar moeilijk te doorbreken zijn. Ze zijn een soort compensatie voor iets waar het bewustzijn geen vat op heeft, ze dempen als het ware het ongemakkelijke en soms pijnlijke gevoel dat in ons opwelt. Het kan bv. gaan om een vroegkinderlijk trauma of pijnlijke gezinssituatie, een verlies of rouw, een onverwerkte relatiebreuk of stressvolle situatie mogelijk gepaard gaande met post-traumatische stress.

Verslaving kan dan worden benaderd als de vormgeving van een interne spanning die niet psychisch kan afgevoerd worden door middel van taal, maar “aan het lichaam” en van buitenaf wordt bewerkt. Op die manier wordt het psychisme afgesloten van alles wat zich buiten het object of de situatie van de verslaving bevindt. Subjectieve ervaringen worden op die manier een bundel van loutere sensaties en een reductie van spanningen.

In een psychoanalytische therapie proberen we, via het spreken, dichter te komen bij die verdrongen inhouden. In die zin wordt deze therapie ook wel “genezing door het woord”. Door iets onder woorden te kunnen brengen, voelt men zich opgelucht. Spreken is in die zin “helend”, het maakt ons terug tot een geheel. Het is echter een specifiek spreken, in vrije associatie, waarin de persoon alles zegt wat tijdens de sessie in hem of haar opkomt, zonder zelf te censureren. Het is geen “logisch” verhaal, want het onbewuste zal zich manifesteren “tussen de woorden” of “tussen de zinnen”, waar (nog) geen taal aanwezig is. In die zin gaat het om de geschiedenis van de persoon, waar sommige stukken zijn weggeveegd, en die we in de psychoanalytische therapie op het spoor kunnen komen. Op die manier kan de verdrongen inhoud in het bewustzijn terugkeren, doordat deze nu “onder woorden gebracht” of psychisch bewerkt kan worden.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Heb jij een verslaving?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Categorieën
Blog

Doorbreken van de cirkel en herstellen van seksverslaving, dat kan! (3 daags)

NIEUWS

Doorbreken van de cirkel en herstellen van seksverslaving, dat kan!

Logo Nova Vida Recovery. Een zon met gouden stralen, die hoop op nieuw leven uitdrukt met behulp van de verslavingszorg

Intensieve 3- daagse – Een krachtig begin

Uniek herstelmodel in België

Waarom herstellen in groep?

Verslaving is eenzaam maar herstel doen we samen.

We merken hoe langer hoe meer dat dit een problematiek is, waar velen mee te kampen hebben en getroffen worden door de effecten ervan. Je zit in een neerwaartse spiraal, gevangen in de cirkel van verslaving. We vinden het belangrijk om inzichten (herkennen, begrijpen) te bieden rond seks- en pornoverslaving en te behandelen vanuit een biologisch, psychologisch en sociaal perspectief. Dit doen we via een uniek model, dat reeds langer in Groot-Brittannië wordt toegepast en zijn effectiviteit ruim bewezen heeft. 

Een reden waarom wij geloven dat groepsbehandeling bij deze problematiek zo betekenisvol kan zijn, heeft te maken met het gegeven dat de groep het gevoel van schaamte en isolement reduceert en dat o.a. daardoor de cyclus van verslaving kan worden gestopt. We staan stil bij wat je drijft en bij doelen die je levenskwaliteit kunnen vergroten. Het doel van dit programma is om een waardevol leven te leiden en om vooral te doen wat werkt! 

Om de drempel te verlagen zullen er eveneens ervaringsdeskundigen participeren.

Voor wie?

Dit groepsprogramma richt zich op mensen met een porno/seksverslaving die de cirkel en de neerwaartse spiraal willen doorbreken. Het is een programma voor mensen die steun en kracht zullen vinden om hun eigenwaarde en zelfvertrouwen opnieuw op te bouwen.

Werkwijze?
Het programma is opgedeeld in verschillende modules:
1) Het herkennen en erkennen van het probleem
2) Het identificeren en doorbreken van in standhoudende patronen
3) Terugvalpreventie
4) Herstel van relaties en ontwikkelen van een andere, nieuwe levensstijl

Praktisch

Het programma gaat door in een groep van minimum 4 deelnemers en maximum 8 deelnemers. Naast dit groepsaanbod is er steeds de mogelijkheid tot individuele sessies.

Wanneer?

Nog nader te bepalen

Waar?

Nova Vida Recovery

Jan Van Rijswijcklaan 164

2020 Antwerpen

—————————————-

Wij kijken alvast uit naar uw komst.

Met vriendelijke groeten,

Het Nova Vida Recovery team

Annemie de Loose (Psychologe, Sekscounseling therapeute)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Heb jij een verslaving?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Categorieën
Blog

Seksverslaving vanuit het standpunt van de partner

NIEUWS

Seksverslaving vanuit het standpunt van de partner

Logo Nova Vida Recovery. Een zon met gouden stralen, die hoop op nieuw leven uitdrukt met behulp van de verslavingszorg

Herstelcursus 5 avonden – Een krachtig begin

Uniek herstelmodel in België

Waarom herstellen in groep?

Verslaving is eenzaam maar herstel doen we samen.

De ontdekking dat je partner verslaafd is aan sex of porno, is eerst en vooral traumatisch. Vrienden of vriendinnen willen ons graag bijstaan en troosten, maar het is vooral door te delen met andere partners dat een authentieke identificatie gevonden kan worden. Deze cursus wil hier een veilige omgeving voor bieden.

Aan de hand van vijf avonden nemen we u mee door het landschap van sex -en pornoverslaving en staan we vooral stil vanuit het standpunt van u als partner. Deel 1 gaat over de realiteit van seksverslaving. We overlopen de verschillende mythes, het ontstaan, de fases en de behandeling van seks -en pornoverslaving. Deel 2 gaat over de noden van u als partner. We gaan praktisch aan de slag en geven een antwoord op de vragen hoe je het trauma overleeft, hoe de cyclus van reacties verloopt, hoe de eigen identiteit en het zelfvertrouwen terug herstellen en hoe de toekomst het hoofd te bieden. In deel 3 gaan we in de diepte in op de relatie en of en hoe deze nog kan blijven doorbestaan en belangrijke aspecten in beschouwing te nemen alvorens een beslissing te nemen. Om het geheel te integreren zullen we ook regelmatig mindfulness en meditatie-oefeningen inbouwen

Voor wie?

Dit groepsprogramma richt zich op de partners van mensen met een porno/seksverslaving. Het is een programma voor partners die steun en kracht zullen vinden om hun eigenwaarde en zelfvertrouwen opnieuw op te bouwen.

Doelstellingen?

Veiligheid & stabiliteit, Controle, Eigen kracht, Inzicht, Communicatie, Grenzen stellen, Doorbreken communicatie

Praktisch

Het programma gaat door in een groep van minimum 3 deelnemers en maximum 7 deelnemers.
Naast dit groepsaanbod is er steeds de mogelijkheid tot individuele sessies.

Wanneer?

4 woensdagavonden, telkens van 19h30 tot 22h00. 25 mei, 8 juni, 22 juni en 29 juni 2022 en een nader te bepalen terugkom moment.

Waar?

Nova Vida

Jan Van Rijswijcklaan 164

2020 Antwerpen

—————————————-

Wij kijken alvast uit naar uw komst.

Met vriendelijke groeten,

Het Nova Vida Recovery team

Annemie de Loose (Psychologe, Sekscounseling therapeute)

Dennis Geelen (Traumatherapeut)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Heb jij een verslaving?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Categorieën
Blog

Schaamte & schuld

NIEUWS

Schaamte en schuld

De verschillen

Schuld en schaamte zijn gevoelens die vaak gelinkt worden aan verslaving, want als je een verslaving ontwikkelt, ga je dingen doen die anderen of jezelf schade berokkenen, waarvoor je jezelf schaamt en/of schuldig gaat voelen. Het is dus als het ware de motor die je verslaving draaiende houdt.

Schaamte wordt vaak verward met schuldgevoel. Hoewel ze verwant zijn, zijn er toch ook duidelijke verschillen. Schuld gaat over een specifiek gedrag dat als onaanvaardbaar of verkeerd wordt beschouwd. Schaamte is een emotie waarbij het “zelf” als gebrekkig, onaanvaardbaar of fundamenteel beschadigd wordt ervaren.

Schuld zegt: “je hebt foute dingen gedaan”

Schaamte zegt: “je bent een fout persoon”

Schaamte kan een bijzonder negatief effect hebben omdat het geassocieerd wordt met een verlangen om te verbergen, te verdwijnen of zelfs te sterven.

“Schaamte gedijt in geheimhouding”

Hand met losse handboeien als symbool voor bevrijding van schaamte en schuld.

Het doorbreken van de patronen

In een poging om onszelf te beschermen, hebben we de neiging om herinneringen, gedachten en gevoelens van schaamte weg te duwen. Je kunt een algeheel gevoel van waardeloosheid hebben, zonder een duidelijk inzicht te hebben door wie of wat deze gevoelens veroorzaakt worden. Wanneer je weet wat je schaamtegevoel veroorzaakt, kan het je echter helpen deze gevoelens of overtuigingen het hoofd te bieden.

De eerste stap in het doorbreken van deze patronen is de bewustwordingsfase. De tweede stap is dit te delen met anderen. Ook een methodiek zoals brainspotting is ideaal om deze gevoelens op een dieper niveau te gaan verwerken.

De oorsprong

Het is niet altijd mogelijk te ontdekken van waaruit schaamtegevoelens zich ontwikkelen. Genetische en biochemische factoren, cultuur of religie (schaamte gebruiken als straf of controle, tegenstrijdige persoonlijke waarden), familie (geheimen), beschamende relaties en zelf-beschamende gedachten en gedrag kunnen aan de grondslag liggen.

Ook een andere belangrijke factor is de manier waarop mensen ter wereld komen; mensen zijn hulpeloos en blijven lang afhankelijk. Afhankelijkheid van anderen bevordert het zelfwaardegevoel niet. Hulpeloosheid en afhankelijkheid kunnen gevoelens van minderwaardigheid versterken. Ouders die overbeschermend zijn dragen niet bij tot een gezonde ontwikkeling. Ook bij kinderen waar ouders zaken verlangen die je als kind niet kan waarmaken kan een gevoel van “niet-adequaat zijn” aanwakkeren. De ideale opvoeding en ideale omgevingsfactoren zijn zeldzaam. Daarom groeien veel mensen op met een wankel zelfbeeld.

De gevolgen

Schaamte kan leiden tot isolement, probleemontkenning, personen en gebeurtenissen verantwoordelijk stellen voor je eigen problemen/gedrag, de overtuiging vasthouden dat je recht hebt op “je eigen gedrag”, symptomen overschatten als abnormaal, raar of onacceptabel, overschatting van hoe anderen je beoordelen en je overgevoelig wordt voor kritiek, voorkomen dat je gepaste hulp krijgt en de overtuiging vasthouden dat je geen hulp verdient.

Meisje met handen in het gezicht als gevolg van schaamte en schuld door verslaving.

De cirkel van verslaving

Illustratie van de cirkel van verslaving met trigger, craving of drang, ritueel, gebruik of gedrag en schuld en schaamte.
Man heeft bord met het woord 'failure' om zijn nek als symbool voor het negatieve zelfbeeld bij verslaving.

Het negatieve zelfbeeld

De verslavingscirkel begint met het negatieve zelfbeeld. Mensen met een verslavingsprobleem hebben bijna altijd te maken met een negatief zelfbeeld, hetzij door negatieve vroegere ervaringen, hetzij door de schade die hun verslaving met zich meebrengt. Dat laatste zorgt ervoor dat het negatieve zelfbeeld steeds weer wordt bevestigd of  zelfs versterkt kan worden.

Vluchtgedrag

Personen met een afhankelijkheidsproblematiek hebben over het algemeen te weinig coping-mechanismen om met tegenslagen om te gaan en om deze negatieve gedachten te counteren. 

De verslavingscirkel bestaat uit 4 elementen: negatief zelfbeeld, vluchten, verslaving, schuld & schaamte.

Vaak heeft dat te maken met bepaalde ervaringen, die ze als kind hebben opgedaan. Men heeft vaak te weinig geleerd om voldoening te halen uit de normale dingen van het leven. En hierdoor kijkt men door een bepaalde bril naar de wereld en naar zichzelf. Iemand kan bv. 10 positieve dingen zeggen en 1 negatieve, en toch wordt dat ene negatieve puntje onthouden, terwijl men de rest ‘niet gehoord’ heeft of niet gelooft. 

Als je constant onbewust tegen jezelf zegt dat je slecht bent, of niks goed kan doen, dan ga je je hier depressief door voelen. Op dat moment gaat de persoon met een verslaving hiervan proberen vluchten, door een bepaald middel te gebruiken of gedrag in te zetten, waardoor je even niet aan dit negatieve gevoel hoeft te denken.

Verslaving is dus weinig meer dan vluchtgedrag voor een emotionele realiteit die als onaanvaardbaar wordt ervaren. Doordat dezelfde soort gedachten elkaar telkens versterken, beland je in een vicieuze cirkel. Het lijkt onmogelijk om te ontsnappen aan het negatieve zelfbeeld.

Hoe verder?

Ervaar je soms schuld of schaamte en wil je hiermee aan de slag? Wil je graag een individuele sessie of deelnemen aan onze groepssessies om deze patronen te doorbreken? Neem dan contact met ons via info@novavidarecovery.be of 03/298 45 61

Meisje is bevrijd van schaamte en schuld en danst uitgelaten in open lucht.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Heb jij een verslaving?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Categorieën
Blog

Doorbreken van de cirkel en herstellen van seksverslaving, dat kan! (4 daags)

NIEUWS

Doorbreken van de cirkel en herstellen van seksverslaving, dat kan! (4 daags)

Logo Nova Vida Recovery. Een zon met gouden stralen, die hoop op nieuw leven uitdrukt met behulp van de verslavingszorg

Intensieve 4-daagse – Een krachtig begin

Uniek herstelmodel in België

Waarom herstellen in groep?

Verslaving is eenzaam maar herstel doen we samen.

We merken hoe langer hoe meer dat dit een problematiek is, waar velen mee te kampen hebben en getroffen worden door de effecten ervan. Je zit in een neerwaartse spiraal, gevangen in de cirkel van verslaving. We vinden het belangrijk om inzichten (herkennen, begrijpen) te bieden rond seks- en pornoverslaving en te behandelen vanuit een biologisch, psychologisch en sociaal perspectief. Dit doen we via een uniek model, dat reeds langer in Groot-Brittannië wordt toegepast en zijn effectiviteit ruim bewezen heeft.

Een reden waarom wij geloven dat groepsbehandeling bij deze problematiek zo betekenisvol kan zijn, heeft te maken met het gegeven dat de groep het gevoel van schaamte en isolement reduceert en dat o.a. daardoor de cyclus van verslaving kan worden gestopt.

We staan stil bij wat je drijft en bij doelen die je levenskwaliteit kunnen vergroten. Het doel van dit programma is om een waardevol leven te leiden en om vooral te doen wat werkt!

Om de drempel te verlagen zullen er eveneens ervaringsdeskundigen participeren.

Voor wie?

Dit groepsprogramma richt zich op mensen met een porno/seksverslaving die  de cirkel en de neerwaartse spiraal willen doorbreken. Het is een programma voor mensen die steun en kracht zullen vinden om hun eigenwaarde en zelfvertrouwen opnieuw op te bouwen.

Werkwijze?

Het programma is opgedeeld in verschillende modules:

1) Het herkennen en erkennen van het probleem

2) Het identificeren en doorbreken van in standhoudende patronen

3) Terugvalpreventie

4) Herstel van relaties en ontwikkelen van een andere, nieuwe levensstijl

Praktisch

Het programma gaat  door in een groep van minimum 4 deelnemers en maximum 8 deelnemers.

Naast dit groepsaanbod is er steeds de mogelijkheid tot individuele sessies.

Wanneer?

Van donderdag 25 november tot zondag 28 november 2021

Kostprijs?

2000 euro (inclusief lunch, versnaperingen, drinken en cursus)

Waar?

Nova Vida

Jan Van Rijswijcklaan 164

2020 Antwerpen

Hoe inschrijven?

Indien dit programma jou wel iets lijkt, neem dan snel contact met ons op!

We verwachten een grote interesse, dus niet te lang wachten is de boodschap!

Bel 0494 05 45 53 of email info@novavidarecovery.be

Wanneer u op de hoogte wil blijven van dit initiatief en de verdere ontwikkelingen van ons centrum kan u onze website raadplegen www.novavidarecovery.be of u aanmelden voor onze nieuwsbrief door een email te sturen naar info@novavidarecovery.be.

Wij kijken alvast uit naar uw komst.

Met vriendelijke groeten,

Het Nova Vida Recovery team

Annemie de Loose (Psychologe, Sekscounseling therapeut)

Dennis Geelen (Ervaringsdeskundige, Certified Brainspotting Therapist)

Dr Axel Weber (Psychiater)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Heb jij een verslaving?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Categorieën
Blog

Nieuw: Groepssessies Codependency

NIEUWS

Nieuw: Groepssessies Codependency

Vrouwen luisteren naar therapeute tijdens sessie voor codependency.

De term codependency vindt steeds meer ingang. Dagelijks wordt op onze website tientallen keren de vragenlijst over codependency ingevuld. Daarom vonden we bij Nova Vida Recovery dat het tijd werd om een nieuwe groep te starten speciaal rond dit thema.

Heb je zin om deel te nemen aan deze groep? Dan kan je terecht bij Nova Vida Recovery twee-wekelijks op dinsdagavond van 18h30 tot 20h00.

Neem contact met ons op 03/298 45 61 of info@novavidarecovery.be

Facebook
Twitter
LinkedIn

Heb jij een verslaving?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!