WAAROM NOVA VIDA RECOVERY?​

Nova Vida Recovery staat voor een effectieve herstelondersteunende zorg met een persoonlijke aanpak op maat. 

Genezen van een verslaving vraagt een behandeling op maat van elke patiënt. Daarom puzzelen twee deskundigen het hoofd terug in mekaar, samen met de patiënt.

Nova Vida Recovery staat voor een effectieve en duurzame aanpak op maat van iedere cliënt.
Hierbij hanteren wij het 12-stappenplan in combinatie met effectieve behandel methodieken vanuit een integratief kader (cognitieve gedragstherapie, systemisch werk en cliëntgericht) en een multidisciplinaire invalshoek. Dit laatste betekent dat we samen werk maken van de onderliggende oorzaken, bepaalde patronen en hun wisselwerking.

Gezien het chronisch karakter van een verslaving en de complexiteit die daarmee gepaard gaat, willen wij langdurige herstelondersteunende zorg aanbieden.

Concreet betekent dit dat de duur van een traject afhankelijk is van de individuele problematiek van de cliënt en dus niet op voorhand kan afgebakend worden. In overleg met de cliënt wordt dan ook de behandelduur afgesproken.

Nova Vida Recovery is een privé  therapeutisch centrum,  gekend voor zijn expertise, betrouwbaarheid, inzet en respect voor de menselijke waardigheid. 

Elke persoon met een verslaving is welkom.

We focussen op gedragsverslavingen, maar ook mensen met nood aan hulp bij middelenverslaving vinden gemakkelijk de weg naar ons.

Voor seksverslaving werken we samen met het wereldvermaarde Laurel Centre.

De bereidheid om geholpen te willen worden, staat bij ons centraal. Dan zijn je slaagkansen bij ons maximaal.

Nova Vida Recovery biedt alleen zorg aan die personen voor wie het team de expertise en de ervaring heeft. In gevallen waar het klinisch team van oordeel is dat meer gespecialiseerde zorg elders beschikbaar is, zal het deze optie altijd aanbevelen.

Wij luisteren naar jou, werken een behandeling op jouw maat uit, ambulant of residentieel. We bieden een geïntegreerde aanpak door je familie en waar nodig andere hulpverleners te betrekken. We zorgen voor een effectieve communicatie tussen alle betrokkenen (doorverwijzers, cliënten en hulpverleners). Hierdoor ontstaat een naadloze overgang tussen de verschillende fases van jouw traject.

We zijn van mening dat nazorg een essentieel onderdeel van de behandeling is en bieden daarom continue ondersteuning, zolang als het deel uitmaakt van het behandelingspakket. 

Verslavingstherapeut aan het werk met cliënt. Deze dient bereid te zijn om geholpen te worden voor maximale slaagkans op herstel.
Programma's die zorg dragen voor familie, partner en kinderen is essentieel bij verslavingsbehandeling. Daarom dat het hele gezin mekaar omarmt om samen het herstel aan te vatten.

Bij Nova Vida Recovery wordt niet enkel de cliënt zelf, maar ook belangrijke naasten en familieleden, die lijden onder het verslavingsprobleem, betrokken in de behandeling. Het is gebleken dat de kansen op herstel hierdoor groter worden.

Ook wanneer een persoon met een vermoedelijk verslavingsprobleem nog niet bereid is om hulp te zoeken, staan wij klaar voor de naasten en familie en kunnen er tools aangereikt worden om met de desbetreffende persoon in gesprek te gaan.

Wij bieden onmiddellijke hulp (we zetten je niet op lange wachtlijsten) en staan 7/7 tussen 09.00u en 21.00u ter beschikking. Dergelijke topservice is uniek.
Tegelijkertijd slagen we erin de kostprijs op een aanvaardbaar niveau te houden.

Vertrouwelijkheid en discretie van de cliënten worden bij ons te allen tijde gerespecteerd.

Heb jij een verslaving?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!