FAQ

Frequently Asked Questions

VERSLAVING

Seksverslaving is een zich herhalend gedragspatroon waarbij oncontroleerbare aandacht en een onverzadigbaar seksueel verlangen als dwang wordt ervaren en tot negatieve consequenties leidt, zonder dat de betrokkene dit effectief kan bijsturen. 
De term seksverslaving beschrijft elk patroon van controleverlies mbt seksueel gedrag dat problemen veroorzaakt in iemands leven. Het type of de frequentie van het gedrag vormt niet het probleem maar wel de afhankelijkheid ervan.

We spreken van een seksverslaving indien het gedrag de persoon tijdelijk verlossing geeft van een vorm van lijden, leegte of drang, er een sterke vorm van dwangmatigheid in het gedrag aanwezig is en het gedrag negatieve gevolgen met zich meebrengt maar niet gestopt kan worden.

Pornoverslaving zou men als een vorm van seksverslaving kunnen definiëren en ook als dusdanig benaderen maar het heeft soms een andere ontstaansgeschiedenis. Dit betreft vooral jongere mensen die zijn opgegroeid met een zeer gemakkelijke toegang tot internet. Er zijn een groeiend aantal onderzoeken die het krachtige effect van snelle porno op de hersenen aantonen. Deze opkomende wetenschap laat ons erkennen dat, in tegenstelling tot traditionele seksverslaving, pornoverslaving meer kan worden toegeschreven aan veranderingen in de hersenen eerder dan van onderliggende psychologische problemen.

Veel mensen zijn zich niet bewust dat ze verslaafd zijn tot het punt dat ze beseffen wat een impact dit heeft op verschillende levensgebieden zoals relaties, vriendschappen, werk etc. Verder kunnen concentratiestoornissen en seksuele disfuncties ontstaan, alsook het verliezen van een normatieve seksbeleving. Bij pornoverslaving kunnen we bezwaarlijk concluderen dat het hier gaat om een seksuele drift te verzadigen. Het motief is uiteindelijk ontsnappen aan de werkelijkheid en trachten te genieten van de opgewonden hersentoestand.

Verslaving verwijst naar een toestand waarin men mentaal en/of fysiek afhankelijk is van een product en/of een gedrag, waarbij men de controle verliest, als maar meer wilt en een gevoel van machteloosheid en stuurloosheid ervaart. Bij mensen die verslaafd zijn lijkt het alsof het beloningscentrum in de hersenen onverzadigbaar is. Daarom wordt het wel eens de ziekte van “meer” genoemd. In de vakterminologie (DSM-V) wordt niet meer over misbruik of afhankelijkheid gesproken maar over “stoornissen in het gebruik” die gaan van mild, matig tot ernstig. Je kan voor jezelf onderstaande criteria doornemen. Voldoe je aan 2 of 3 criteria dan heb je een milde stoornis. Voldoe je aan 4 of  5 criteria dan is er sprake van gematigde (moderate) stoornis en bij 6 of meer symptomen is er sprake van een ernstige stoornis. 

De 11 criteria zijn:

 • Vaker en in grotere hoeveelheden gebruiken dan je plan was. 
 • Mislukte pogingen om te minderen of te stoppen. 
 • Gebruik en herstellen van het gebruik kosten veel tijd. 
 • Sterk verlangen om te gebruiken. 
 • Door gebruik tekortschieten op het werk, school of thuis. 
 • Blijven gebruiken ondanks dat het problemen meebrengt op het relationeel vlak. 
 • Door gebruik hobby’s, sociale activiteiten of werk opgeven. 
 • Voortdurend gebruiken, zelfs wanneer je daardoor in gevaar komt. 
 • Voortdurend gebruiken ondanks dat je weet dat het gebruik lichamelijke of psychische problemen met zich mee brengt of verergert. 
 • Tolerantie ontwikkelen: steeds grotere hoeveelheden nodig hebben om het effect nog te voelen. 
 • Het optreden van onthoudingsverschijnselen, die minder hevig worden door meer te gebruiken. 

Herstellen is zeker mogelijk. Al te vaak gaat men er vanuit dat het allemaal met karakter en wilskracht te maken heeft. Aan dit laatste ontbreekt het de meesten niet, maar dit is niet voldoende. Er wordt wel eens met slaagpercentages gegoocheld. Een 100% slaagkans is moeilijk te beloven. Zeker in de beginfase is het voor velen een verhaal van vallen en opstaan. Slagen betekent dat je ook op langere termijn met je verslaving  kan omgaan. Het erkennen en aanvaarden van het probleem, en de wil en bereidheid tot verandering zijn essentiële elementen. Vaak is het te moeilijk om alleen door het herstel te gaan. 

De juiste hulp en ondersteuning zijn zeker factoren die de kans op slagen vergroten. Een omgeving die je mee steunt zal zeker ook bijdragen tot je herstel. Het is belangrijk te beseffen dat het niet stopt bij het stoppen maar dat het een groter verhaal is. Het is namelijk niet voldoende om zich te onthouden van een product of een gedrag. Het vraagt een andere levensstijl. Aangezien mensen met een verslaving een zekere kwetsbaarheid met zich meedragen is het essentieel dat ze hiermee leren omgaan en de signalen herkennen van de risicovolle situaties. Herstellen van een verslaving is een proces en een keuze om je leven een andere wending te geven.  

Wanneer men denkt aan stoppen met een bepaald middel of gedrag stellen velen zich onmiddellijk de vraag op of dit voor “altijd” zal zijn. Niettegenstaande men wil veranderen duikt bij velen de angst op om vertrouwde patronen los te laten. “Ooit” en “Nooit” zijn termen die we liever willen vermijden. Wat de toekomst brengt weet niemand, en al zeker niet op lange termijn. We zien echter dat indien mensen gedurende een langere periode hun gebruik of gedrag staken, ze op een aantal vlakken meer levenskwaliteit ervaren en beslissen om het risico niet te nemen opnieuw in een neerwaartse spiraal terecht te komen. De voordelen worden vaak pas ervaren op langere termijn.  

De praktijk leert ons dat minderen een moeilijkere weg is dan volledig te stoppen. Dit heeft te maken met hoe ons beloningssysteem werkt en hoe middelen en een bepaald gedrag (gokken, seks, gamen…) dit systeem triggeren. 

Dopamine is een cruciale stof die betrokken is bij “beloning”. Het is een stof die we zelf aanmaken b.v. bij sporten, eten, seks… maar die door gebruik van drugs of een bepaald gedrag extra wordt vrijgegeven. Dingen die onmiddellijk een beloning geven, hebben voor de hersenen een grotere waarde dan zaken waar je op langere termijn wat aan hebt. Daarom geven b.v. drugs, alcohol... een flinke opstoot dopamine in de hersenen wat een verslavende werking kan hebben. Dopamine is ook de stof die verantwoordelijk is voor “craving”, het “wanhopig verlangen naar”. Wanneer je tracht te minderen is de kans groot dat het verlangen even sterk aanwezig blijft waardoor dit vaak een moeilijkere weg blijkt te zijn dan te stoppen. 

Hier spreken we over Cross Addiction. Dit betekent dat je de ene verslaving voor de andere inruilt. Dit zien we in een aantal gevallen bij mensen die pril in herstel zijn. Iemand die stopt met alcohol kan b.v. veel meer beginnen roken, extreem veel beginnen eten, pijnstillers beginnen te misbruiken. Het is niet zo vreemd dat veel mensen in herstel worstelen met dit probleem. Verslaving word immers gedefinieerd als een chronische, recidiverende aandoening.

Cross addiction kent verschillende uitingsvormen. Veel cross addicts zullen een middel dat hun oorspronkelijke verslaving nabootst gebruiken. Zo kan een herstellende cocaïneverslaafde verslaafd raken aan middelen (op recept) voor de behandeling van ADHD. Mensen met een cross addiction misbruiken ook vaak schijnbaar onschuldige middelen, zoals vrij- of op recept verkrijgbare slaapmiddelen. Sommigen ontwikkelen een verslaving aan bepaalde activiteiten zoals overmatig sporten, winkelen, gokken of seks. Het komt ook voor dat mensen die jarenlang in herstel zijn plots een nieuwe verslaving ontwikkelen. Niet iedereen ontwikkelt een cross-addiction. Het is wel verstandig om waakzaam te blijven en regelmatig aan zelfreflectie te doen om nieuwe verslavingspatronen op te merken. 

Wanneer je samenleeft of betrokken bent bij een persoon met een verslaving zal dit onmiskenbaar wegen op je eigen leven. Velen voelen zich machteloos. Vaak zijn er al gedurende een langere periode allerhande pogingen gedaan om de persoon te helpen. Men twijfelt er soms zelfs aan of men de verslaving juist aan het voeden is. Belangrijk is dat omstaanders zich ook informeren over wat verslaving nu juist betekent, waar de valkuilen liggen etc. Het gebeurt dat familieleden zich zeer machteloos voelen en er een zekere schaamte en schuldgevoelens ontstaan. Ze gaan zichzelf isoleren. Het is van belang te blijven delen en eventueel zelf op zoek te gaan naar hulp. De situatie is vaak te zwaar om alleen te dragen. 

Behandeling bij Nova Vida Recovery

Er bestaat bij ons niet zoiets als één type behandeling of één standaardtraject dat voor iedereen gelijk is. Alles start met een intakegesprek. Dit is een eerste gesprek waarbij we gaan onderzoeken of de cliënt een verslaving heeft en in welke fase deze zich bevindtDe kost voor een intakegesprek bedraagt 85 euro. We gaan ook samen bepalen wat daarbij het beste traject is en met welke behandelingen. We gaan ook na in welke mate en vanaf wanneer we je familie mogen betrekken. Dit alles wordt afgestemd op jouw behoeftes in een individueel plan. Op die manier weet je perfect waar je aan begint en wat het je kost.  

Wij zijn een privé-centrum en werken met een divers team van professionals, elk met zijn eigen expertise. Meestal geeft dit geen mogelijkheid tot terugbetaling. Enkel raadplegingen bij de klinisch psycholoog worden voor een deel vergoed afhankelijk van de mutualiteit waar je aangesloten bent. Je vraagt dit best zelf na bij je mutualiteit.  

Er is niet zoiets als een standaard duurtijd voor een behandeling. Voor sommige cliënten volstaan enkele gesprekken, andere cliënten stappen in voor 3, 6 of 12 maanden. Wat wel vaststaat is dat als de bereidheid om geholpen te willen worden bij de cliënt aanwezig is en hij of zij regelmatig bij ons incheckt, we heel hoge slaagkansen kunnen voorleggen.  

Een behandelingstraject kan ambulant of residentieel  (opname in een kliniek) zijn. Elk traject is gebaseerd op een multidisciplinaire aanpak waarbij steeds wordt gekozen voor de meest effectieve insteek. 

Het ambulant traject: Bij een ambulant traject kom je wekelijks, tweewekelijks of maandelijks op gesprek bij ons in de praktijk. Ieder ambulant traject is een persoonlijk op maat gemaakt programma en bestaat uit individuele sessies (gesprekken met een psycholoog, ervaringsdeskundige, traumatherapeut…) al dan niet in combinatie met groepsgesprekken. Parallel kan er voor je partner en/of familie een partner- en/of familieprogramma lopen.  

Het residentiële traject (opname)Een residentieel traject is nodig indien je verslaving de bovenhand heeft genomen in je leven of indien je situatie thuis niet langer houdbaar is. Die noodzaak wordt bekeken tijdens het intake gesprek. Wij werken samen met een aantal klinieken in het buitenland, onder andere met onze partnerkliniek in Portugal en met een privékliniek in Zuid-Afrika. Deze klinieken hebben we zorgvuldig gekozen, omdat zij een lange traditie hebben in het succesvol behandelen van verslavingsproblemen. Een residentiële behandeling is intensief en bestaat uit individuele gesprekken en groepssessies. Daarnaast zijn er tal van workshops, lezingen, sport, yoga en verschillende soorten therapieën (cognitieve gedragstherapie, dramatherapie, creatieve therapie… ). Een psychiater kan worden ingezet in de behandeling indien aangewezen. Op het thuisfront wordt ondertussen aandacht besteed aan de familie. Klik hier voor meer informatie over onze verschillende therapieën en methodieken. 

Zwaardere persoonlijkheidsproblemen, onbehandelde psychose en zware mentale beperkingen.  

Waarom zou ik voor Nova Vida Recovery kiezen?

Nova Vida Recovery biedt een aanpak op maat van iedere cliënt. Tijdens de intakefase wordt een inschatting gemaakt van de problemen en zal een plan van aanpak voorgesteld worden. Wij bieden je de garantie dat er écht zal geluisterd worden naar je noden en trachten hier zo goed mogelijk op af te stemmen. Wij zorgen steeds voor een naadloze overgang van intake, naar behandeling tot nazorg. Nova Vida Recovery biedt een uitgebreid aanbod aan behandelmogelijkheden, waarvan gebleken is dat ze effectief zijn en wij blijven bij met de laatste nieuwe ontwikkelingen. 

Als wij toch niet over de nodige expertise beschikken, om een bepaalde problematiek te behandelen, zullen wij met jou op zoek gaan naar alternatieve oplossingen en doorverwijzen. Nova Vida Recovery is steeds bereid om samen te werken met aanvullende hulpverlening, als dit de behandeling van de cliënt ten goede kan komen. Wij behandelen bovendien niet enkel de verslaving zelf, maar ook de eventuele onderliggende oorzaken die hiermee kunnen samenhangen. Bij Nova Vida Recovery wordt niet enkel de cliënt zelf, maar ook belangrijke naasten en familieleden, die lijden onder het verslavingsprobleem, betrokken in de behandeling. Het is gebleken dat de kansen op herstel hierdoor groter worden. Ook wanneer een persoon met een vermoedelijk verslavingsprobleem nog niet bereid is om hulp te zoeken, staan wij klaar voor de naasten en familie en kunnen er tools aangereikt worden om met de desbetreffende persoon in gesprek te gaan. Wij werken niet met wachtlijsten en kunnen steeds binnen de twee weken een eerste gesprek aanbieden.  

Wij focussen op gedragsverslaving, maar behandelen ook productverslavingen. 

Met productverslaving bedoelen we de afhankelijkheid van middelen (alcohol, cocaïne, cannabis, Xtc, speed, heroïne…) omedicatie. 

Met gedragsverslaving bedoelen we de afhankelijkheid van een bepaald gedrag als b.v. gokken, gamen, internet en seks / relaties, werk. Ook codependency beschouwen we als een gedragsverslaving. We bieden een uniek aanbod voor behandeling van seks- en gameverslaving.  

Neen, wij zijn zelf geen kliniek, maar een centrum waar mensen overdag terecht kunnen voor een individueel gesprek of een groepsbijeenkomst. Wel hebben we partnerships met verschillende gespecialiseerde klinieken voor verslaving in het buitenland.

Ja, verslaving komt vaak voor in combinatie met andere problemen, zoals depressie, angst, trauma, ADHD / autisme en is vaak een gevolg van een onderliggend probleem. Wij behandelen daarbij dan niet alleen de verslaving zelf, maar kijken ook naar de achterliggende oorzaken. Indien we zelf niet over de nodige kennis beschikken om een bepaald probleem aan te pakken, doen we beroep op ons uitgebreid netwerk.

Verslaving is een chronische problematiek, bijgevolg is een terugval niet altijd uit te sluiten. Wel worden er aan de cliënt tools meegegeven om de kans op terugval te verkleinen. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om deze tools te leren inzetten. Het is belangrijk om na een terugval dit eerlijk te delen met de behandelaar en dit te benutten als een leerkans voor de toekomst.  

Discretie wordt bij Nova Vida Recovery hoog in het vaandel gedragen en behoort tot de gedragscodes van ons beroepIndien je bij ons een behandeling opstart, zal er in geen geval informatie verstrekt worden aan derden buiten onze organisatie, zonder jouw toestemming. In ons behandelteam geldt er een gedeeld beroepsgeheim, waarbij overlegd kan worden om jouw behandeling een optimale kans te geven van slagen.  

Bij het begin van een behandeling kan aan de cliënt gevraagd worden of er bepaalde belangrijke naasten op de hoogte mogen gehouden worden van het verloop van de behandeling. Zelf vinden wij het ook belangrijk om familie, waar mogelijk en nodig in te zetten in de behandeling. Zij zijn een belangrijke bron van informatie en worden vaak mee geïmpacteerd door de verslaving.  

Wij bieden dan ook een familieprogramma aan voor naasten en familieleden. Uiteraard wordt ook hier in de eerste plaats de privacy van de primaire cliënt gerespecteerd.  

Brainspotting

Brainspotting is ontstaan uit de Eye Movement Desensitization & Reprocessing (EMDR) therapie.

Vandaar dat ze vaak samen worden genoemd. Het zijn allebei methodes om te werken op diepgewortelde klachten en trauma’s, opgeslagen in het limbisch deel van onze hersenen. Dat is het deel waar onze gevoelens, emoties en trauma’s zijn opgeslagen. Er wordt in allebei vooral gewerkt met de ogen en voor allebei komt spraak op de tweede plaats. Maar de verschillen zijn significant. EMDR werkt volgens een strak protocol en er wordt gewerkt op zeer specifieke gedachten als bv. “Ik ben waardeloos”. Bij Brainspotting is er geen specifiek protocol. Er wordt niet gewerkt met specifieke gedachten waar men continu moet naar terugkeren zoals bij EMDR. De therapeut volgt op een interactieve manier de spontane en vooral lichamelijk reacties bij de cliënt. 

Er wordt van binnen naar buiten gewerkt.  Doel is dat de hersenen “zichzelf” herstellen. Brainspotting is ideaal voor personen die klachten of problemen moeilijk onder woorden kunnen brengen of die zoveel hebben meegemaakt dat ze niet meer weten waar het allemaal begon.  

Brainspotting is een therapeutische methode die zich richt op het verwerken van blokkades die een negatieve impact hebben op ons leven. Het is een laagdrempelige methode voor verwerking van verschillende aandoeningen zoals: 

 • verslavingen 
 • angstaandoeningen 
 • stressgerelateerde klachten 
 • traumatische ervaringen 
 • lichamelijke klachten 
 • hechtingsproblematiek 
 • ADHD 
 • autisme spectrum stoornis 
 • en alle andere blokkades die een negatieve impact hebben. 

Brainspotting kan perfect gecombineerd en geïntegreerd worden met bestaande therapievormen, maar kan ook op zichzelf gebruikt worden. 

PRAKTISCH

Ja, je kan bij ons gratis parkeren in de buurt met schijf parkeren (2u gratis).

Ja, wij zijn centraal gelegen en gemakkelijk bereikbaar met tram, bus, trein.  

Wij behandelen voornamelijk cliënten uit de provincie Antwerpen en omliggende gemeentes.

Meer specifiek:

Aartselaar Antwerpen Arendonk Baarle-Hertog Balen Beerse Berlaar Boechout Bonheiden Boom Bornem Borsbeek Brasschaat Brecht Dessel Duffel Edegem Essen Geel Grobbendonk Heist-op-den-Berg Hemiksem Herentals Herenthout Herselt Hoogstraten Hove Hulshout Kalmthout Kapellen Kasterlee Kontich Laakdal Lier Lille Lint Malle Mechelen Meerhout Merksplas Mol Mortsel Niel Nijlen Olen Oud-Turnhout Putte Puurs-Sint-Amands Ranst Ravels Retie Rijkevorsel Rumst Schelle Schilde Schoten Sint-Katelijne-Waver Stabroek Turnhout Vorselaar Vosselaar Westerlo Wijnegem Willebroek Wommelgem Wuustwezel Zandhoven Zoersel Zwijndrecht

Wij zijn ook bereikbaar voor personen uit Leuven, Hasselt, Mechelen, Brussel en Gent

Heb jij een verslaving?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!