TRAJECT​

Een behandelingstraject kan ambulant of residentieel (opname in een kliniek) zijn. 

Elke traject is gebaseerd op een multidisciplinaire aanpak waarbij steeds wordt gekozen voor de meest effectieve insteek.

Nova Vida Recovery kan daarbij, indien nodig, beroep doen op zijn netwerk (bv. psychiater, seksuoloog…). 

HET AMBULANTE TRAJECT

Bij een ambulant traject kom je wekelijks, tweewekelijks of maandelijks voor een gesprek met ons naar onze praktijk.  

Ieder ambulant traject is een persoonlijk op maat gemaakt programma en bestaat uit individuele sessies al dan niet in combinatie met groepsgesprekken.

Parallel kan er voor je partner en/of familie een partner- en/of familieprogramma lopen. Indien gewenst, organiseren we systeemgesprekken met hen en jou. 

Aanmelden aan de receptie van de praktijk van de verslavingstherapeuten wanneer voor een ambulant traject wordt geopteerd.

INDIVIDUELE GESPREKKEN

De basis van het ambulant traject vormen de individuele gesprekken. Deze vinden plaats in alle vertrouwelijkheid en discretie met een psycholoog en/of een ervaringsdeskundige counselor.

Uit onze ervaring blijkt dat de impact van ervaringsdeskundigen op de bereidheid en de motivatie van de cliënt om geholpen te worden erg groot is. 

Een individueel gesprek tussen cliënt en therapeut op bank. Zulk gesprek is de basis van het ambulant traject bij verslavingshulp.
Rond de verslavingstherapeut zitten 4 mensen die deelnemen aan de groepssessie. Hierdoor vergroot hun kans op herstel.

GROEPSSESSIES

Naast de individuele sessies kan er deelgenomen worden aan de groepssessies op twee wekelijkse basis.
De groepsdynamiek tussen lotgenoten in zo’n sessies vergroot de kansen op herstel aanzienlijk.
Tijdens deze groepsbijeenkomsten wordt steeds een relevant thema m.b.t. verslaving besproken.
Groepssessies (of cliëntmeetings) zijn een additioneel gegeven op de zelfhulpgroepen, die reeds hun waarde hebben bewezen.

FAMILIEBIJEENKOMSTEN

Indien de partner en/of familieleden betrokken kunnen worden bij het herstel, zullen de slaagkansen toenemen.

Het doel van het familieprogramma is enerzijds om de partner en/of familie inzicht te verschaffen in de ziekte van verslaving, en anderzijds om hen ertoe aan te zetten te praten over de impact van de verslaving op henzelf. Gevoelens van schaamte, schuld, vertwijfeling worden ook door de familie ervaren. 

Daarom organiseren wij tweewekelijkse familiemeetings waar ervaringen kunnen gedeeld worden en men steun kan verwachten van lotgenoten.

Familie programma's richten zich speciaal tot alle familieleden (kinderen, partner, ouders..) van de verslaafde. Alle deze generaties staan samen rond de expert.
Systeemgesprek als therapie richt zich tot de (familie) bubbel waartoe de verslaafde behoort. Twee vrouwen en man op stoel in gesprek met therapeut.

SYSTEEMGESPREKKEN

Een systeemgesprek heeft als doel de patronen, waarmee jij en jouw omgeving op de verslaving reageren, in kaart te brengen en in vraag te stellen.

Deze patronen worden bepaald door religie, afkomst, de cultuur die heerst binnen een familie of omgeving.

Het doorbreken van deze patronen of het corrigeren ervan kan de communicatie en het contact tussen de verslaafde en zijn omgeving verbeteren en het herstel van de verslaafde bevorderen. 

Voor een residentiële behandeling van verslaving kan men terecht bij de afkickliniek Nova Vida Recovery in Portugal.

HET RESIDENTIEEL TRAJECT

Een residentieel traject is nodig indien je verslaving de bovenhand heeft genomen in je leven of indien je situatie thuis niet langer houdbaar is.

De noodzaak wordt bekeken tijdens het intakegesprek. 

We werken samen met een aantal klinieken in het buitenland, onder andere met onze partnerkliniek  in Portugal, en met een privékliniek in Zuid-Afrika. 

Deze klinieken hebben we zorgvuldig gekozen, omdat zij een lange traditie hebben in het succesvol behandelen van verslavingsproblemen. 

Een residentiële behandeling is intensief en bestaat uit individuele gesprekken en groepssessies. Daarnaast zijn er tal van workshops, lezingen, sport, yoga en verschillende soorten therapieën (cognitieve gedragstherapie, dramatherapie, creatieve therapie…). Een psychiater kan worden ingezet in de behandeling indien aangewezen. 

Op het thuisfront wordt ondertussen aandacht besteed aan de familie.   

Heb jij een verslaving?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!