MEDICIJN​

verslaving

WAT IS MEDICIJNVERSLAVING?

Medicijnverslaving komt veel voor. Doordat er heel wat medicatie wordt voorgeschreven voor het behandelen van o.a. angst, depressie, ADHD, chronische pijn… neemt het aantal medicatieverslaafden ook toe. 

De middelen waaraan men verslaafd kan geraken zijn slaap- en kalmeringsmiddelen (benzodiazepinen) en pijnstillers (opiaten). Omdat er bij deze producten kans op verslaving bestaat, zal de dokter normaliter ze niet langer dan nodig voorschrijven. Maar patiënten gaan toch proberen om de medicatie verder in te nemen. Ze vrezen immers dat de oorspronkelijke klachten zullen terugkomen van zodra ze de medicatie stoppen. Of omdat ze tolerantie opbouwen waardoor ze steeds meer medicatie moeten gebruiken.

Afhankelijkheid ontwikkelt zich niet vanaf het eerste moment van gebruik. Meestal duurt het een periode vooraleer iemand er fysiek en/of psychisch afhankelijk van wordt.

Het is een sluipende verslaving.   

Gezicht van jonge man met capsule op uitstekende tong, met een blik van "help mij". Afhankelijkheid van medicatie ontwikkelt zich geleidelijk.

WANNEER HEB IK EEN MEDICATIEVERSLAVING?

Hoop medicijnen op klok met wijzerstand 5 voor 12; een vork om medicatie op te eten. Hoog tijd om je medicijngebruik in vraag te stellen.

Als je geen medicatie neemt, krijg je last van onaangename onthoudings- of ontwenningsverschijnselen. Gekende voorbeelden zijn: trillen, transpireren, misselijkheid, spierpijn, angst, prikkelbaarheid, rusteloosheid, slapeloosheid. Deze verschijnselen verdwijnen als je de medicijnen opnieuw gebruikt. 

Ontwenningsverschijnselen wijzen op het bestaan van een lichamelijke afhankelijkheid

Het willen vermijden van die verschijnselen is vaak de reden om met het gebruik door te gaan. 

Na verloop van tijd wordt het moeilijk om nog ‘vrije keuzes’ te maken. Gedachten, emoties en gedrag worden dan bepaald door de verslaving.

Wanneer men zich ervan bewust is dat men de medicatie misbruikt, beginnen velen dit te maskeren, alsook te liegen en te manipuleren om zo de verslaving in stand te kunnen houden. 

We hebben en test om te evalueren of iemand medicijnverslaafd is.

Deze test is geen diagnose maar geeft wel een indicatie. Indien het resultaat zorgwekkend is, zoek dan hulp. Maar ook als je je gewoon zorgen maakt over je medicatiegebruik mag je ons altijd contacteren. 

HULP BIJ MEDICIJNVERSLAVING

Een medicijnverslaving kan desastreuze gevolgen hebben, zowel op lichamelijk, psychisch als op sociaal vlak. Plots stoppen met medicijnen is niet zonder risico. Er moet een detox programma worden gevolgd, een afbouwschema. Dit dient te gebeuren onder medische begeleiding. Maar zoals steeds: je staat er niet alleen voor. Nova Vida Recovery kan je hierbij ondersteunen. Wij hebben een lange ervaring in het begeleiden van mensen met een middelenverslaving. Je herstelkansen bij ons zijn maximaal indien jij bereid bent om aan jezelf te werken. 

Herken je bovenstaande kenmerken en twijfel je eraan of je medicijnverslaafd bent? Je mag ons altijd contacteren.

Heb jij een verslaving?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!