BURN-OUT​

WAT IS BURN-OUT?

Letterlijk vertaald is een burn-out een toestand waarin iemand zich opgebrand voelt. De draaglast is groter dan de draagkracht. De persoon in kwestie heeft het gevoel dat hij geen weerstand meer heeft en de zaken des levens moeilijker of niet meer aankan.

Je voelt je “op”. 

Burn-out heeft veel overeenkomsten met andere aandoeningen zoals depressie of overspannenheid. Wat typerend is voor een burn-out is het feit dat deze personen te lang aan stress blootgesteld geweest zijn. Ze hebben daarbij hun grenzen niet of onvoldoende kunnen afbakenen. 

In vele gevallen ontstaat een burn-out binnen de relationele sfeer of op het werk. Meestal zijn het personen die moeilijk neen kunnen zeggen ofwel op alles ingaan zodanig dat de draaglast te groot wordt. Een aantal onder hen zijn ook het slachtoffer van het fenomeen perfectionisme. Het is nooit goed genoeg en de grens is niet zichtbaar.

Vrouw met één hand tegen hoofd, ander hand vooruit gehouden om "halt" te roepen. Woorden als stress, depression... zijn geprojecteerd op achtergrond.

In dit opzicht bestaat er vaak een dunne lijn met betrekking tot verslaving. Hier is het raakvlak grenzeloosheid en stuurloosheid. 

Binnen de verslavingszorg melden zich vaak mensen aan met de diagnose van burn-out of depressie. De draaglast van “het leven” is duidelijk te zwaar. De ervaring leert dat er in zulke situaties vaak naar middelen (opwekkende, dempende) wordt gegrepen om de problemen te vergeten. Op die manier komt men helemaal terecht in een vicieuze cirkel. 

WANNEER HEB IK EEN BURN-OUT?

Man zit gebogen op stoel met hand tegen voorhoofd (in zwart). Woorden als "inferior, despicable" geprojecteerd. Die drukken een dalend zelfbeeld uit.

Een burn-out gaat gepaard met zowel lichamelijke (futloos, pijn in schouders en nek, maagpijn, aanslepende hoofdpijn…) als geestelijke symptomen (concentratieproblemen, dalend zelfbeeld, gevoel dat niets meer lukt…). 

Heb je dit het afgelopen half jaar meegemaakt?

Nova Vida Recovery biedt een test aan. Deze test is geen diagnose maar geeft wel een indicatie. Indien het resultaat zorgwekkend is, zoek dan hulp.

Maar ook als je je gewoon zorgen maakt over je toestand mag je ons altijd contacteren. 

HULP BIJ BURN-OUT

Het herstel van een burn-out bestaat erin het mechanisme te herkennen en te erkennen. Het kan moeilijk zijn om toe te geven dat het niet meer lukt. Dit wordt door de persoon in kwestie immers vaak als een falen gezien. Zelfonderzoek en zelfontdekking zijn hierbij een belangrijke stap. 

In vele gevallen wordt perfectionisme, plichtsgetrouwheid en ver doorgedreven doorzettingsvermogen gedetecteerd. De oorsprong van deze eigenschappen kan van zeer diverse aard zijn. 

Uit ervaring weten we dat hoe langer men in een toestand van burn-out verkeert, des te langer de duurtijd van het herstel zal zijn. 

Maar je staat er niet alleen voor. Er zijn diverse vormen van hulpverlening mogelijk. Nova Vida Recovery kan je hierbij begeleiden. Onze experten inzake gedragsverslavingen en burn-out staan voor je klaar, 7 op 7, om naar jou te luisteren. 

Aarzel niet ons te contacteren als je worstelt met twijfels. 

Heb jij een verslaving?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!